Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
blackleatherx
7891 a132 500

detention:

I FOLLOW BACK 1OO%

Reposted frompupuch pupuch viafabulous-lazy fabulous-lazy
blackleatherx
0086 98d0
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viafabulous-lazy fabulous-lazy
blackleatherx
6611 678a
Reposted fromnezavisan nezavisan viafabulous-lazy fabulous-lazy
blackleatherx
2839 1416
Looper (2012)
Reposted fromcaligula caligula viafabulous-lazy fabulous-lazy
blackleatherx
how exciting (reaction)
Reposted fromwaka waka viafabulous-lazy fabulous-lazy
blackleatherx
Problem polega na tym - powiedział Craig - że wszyscy wiecznie porównują jednych do drugich i to odbiera ludziom indywidualność.
— Chbosky
blackleatherx
Muszę się śpieszyć i żyć - tyle czasu się zmarnowało!
— Tove Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków
blackleatherx
7413 88b9
Reposted fromkth kth viaCissek Cissek
blackleatherx
3372 ff2e 500
Reposted fromkornea kornea viacholernysentyment cholernysentyment
blackleatherx
1279 16b9
Reposted frombanita banita viacholernysentyment cholernysentyment
4357 9b40
blackleatherx
8193 d2d9
blackleatherx
milczenie? to najgłośniejszy znak, że coś się dzieje.
blackleatherx
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
blackleatherx
blackleatherx
ZABOLAŁO.
— @galawaygirl
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viahatemyself hatemyself
blackleatherx
Jedyny twój problem jest taki, że nie umiesz przyznać się do uczuć, które masz gdzieś tam w środku.
Reposted fromawaken awaken viahatemyself hatemyself
blackleatherx
My, ludzie, chorujemy na własną przeszłość.
— kochanka Freuda.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viahatemyself hatemyself
blackleatherx
4968 2db5
Reposted fromhatemyself hatemyself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl