Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
blackleatherx
7517 34d9 500
blackleatherx
 Ale ona go unika, nie chce patrzeć jak się stacza, on zrozumiał co stracił, szkoda że czas nie zawraca. 
Reposted bynihilarian nihilarian
blackleatherx

~ so_true

Ze wszystkich dostępnych rzeczy, to ból najbardziej zmienia ludzi, więc nie rań ich, jeśli nie chcesz, aby się zmienili... 
blackleatherx
7289 2158
blackleatherx
blackleatherx
blackleatherx
blackleatherx
Myślę, że Ci najsmutniejsi ludzie zawsze najbardziej się starają rozweselić innych. Bo wiedzą jak to jest, kiedy czujesz się kompletnie bezwartościowy. I nie chcą, aby nikt inny czuł się podobnie.
Reposted bynihilarianZycienablogu
blackleatherx
3084 2abf
Reposted fromforever-allone forever-allone viaDrAlfons DrAlfons
blackleatherx
9389 759b
Reposted fromcalifornia-love california-love viaDrAlfons DrAlfons
blackleatherx
9332 411b
Reposted fromcalifornia-love california-love viaDrAlfons DrAlfons
blackleatherx
2966 b940
Reposted fromarielka arielka
blackleatherx
Nieświadomość to najtańszy z psychotropów.
— cierpkość wiśni
Reposted fromkyte kyte viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
blackleatherx
"Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem."
— Andrzej Grabowski
blackleatherx
4657 2380
Reposted byZycienabloguarielka
blackleatherx
6301 9ecc
Enjoy the view... Fuck.
blackleatherx
A Ty ilu miałeś przyjaciół? Ile miałeś tych osób, które miały być przy Tobie bez względu na wszystko? I gdzie one teraz są? 

blackleatherx
7032 9018 500
//herbata prawde Ci powie// 
blackleatherx
4049 fe2a
Reposted fromnikirabam nikirabam viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl